Khách hàng: Công ty Cổ phần truyền thông Con Ong - Bee Media

Website: BeeMedia.Com.Vn

Năm: 2016

Tổng quan:

Bee Media được thành lập ngày 17 tháng 08 năm 2016.

Bee Media là công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và sản xuất TVC quảng cáo, Viral video, phim doanh nghiệp, motion graphic và các chiến lược truyền thông.