Khách hàng: WPtheme

Website: WPtheme.Vn

Năm: 2001

Tổng quan:

Thiết kế logo Cars được thực hiện cùng với quá trình dựng template website, được WPtheme.Vn phát triển trên nên tảng WordPress.