Để phù hợp với nhu cầu thực tế, báo giá thiết kế logo của chúng tôi được chia làm 3 gói giúp quý khách dễ dàng lựa chọn.

Thông tin liên hệ

Phi Vũ (Mr)

092-218-1284

 

TÊN GÓI HẠNG MỤC PHẠM VI CHỈNH SỬA CHI PHÍ
CƠ BẢN
 1. Số phương án thiết kế: 1 phương án
 2. Số lần chỉnh sửa miễn phí: 1 lần
 3. Quy chuẩn thông số màu.
 4. Bóc tách logo âm bản, dương bản
Chỉnh sửa chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung.

Nếu vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí, chi phí cho mỗi lần chỉnh sửa tiếp theo là 100k/lượt.

300.000 VND
CHUYÊN NGHIỆP
 1. Số phương án thiết kế: 2 phương án
 2. Số lần chỉnh sửa miễn phí: 2 lần
 3. Quy chuẩn thông số màu.
 4. Bóc tách logo âm bản, dương bản
Chỉnh sửa chữ hiện tại bằng chữ khách hàng yêu cầu. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung.

Nếu vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí, chi phí cho mỗi lần chỉnh sửa tiếp theo là 100k/lượt.

500.000 VND
CAO CẤP
 1. Số phương án thiết kế: 3 phương án
 2. Số lần chỉnh sửa miễn phí: 3 lần
 3. Quy chuẩn thông số màu.
 4. Bóc tách logo âm bản, dương bản
 5. Tặng file thiết kế name card
Lần chỉnh sửa đầu tiên, có thể chỉnh sửa kiểu dáng hoặc vẽ thêm hình ảnh bổ sung

2 lần chỉnh sửa tiếp theo sẽ nằm trong phạm vi chỉnh sửa chữ theo khách hàng yêu cầu, không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung.

Nếu vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí, chi phí cho mỗi lần chỉnh sửa tiếp theo là 100k/lượt.

1.000.000 VND

 

Quý khách lưu ý:

 Ngoài file ảnh, chúng tôi bàn giao cả file thiết kế gốc.

 Nếu vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí, chi phí cho mỗi lần chỉnh sửa tiếp theo là 100k/lượt.

 Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí trước khi thiết kế

Những phương án thiết kế không được lựa chọn sẽ thuộc quyền sở hữu của Logos.Com.Vn