THIẾT KẾ BANNER quảng cáo online

posted in: tin thiết kế banner | 1

Thiết kế banner quảng cáo tốt sẽ tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao. Chúng tôi dựa trên 3 tiêu chí chính: Thu hút người xem, Thông điệp rõ ràng, Phù hợp đối tượng.